Kategória: Kulturális örökség

Nepomuki Szent János szobor

Nepomuki Szent János szobor

Legrégibb értékünk, amelyet báró Sigray József állíttatta a napóleoni háborúból történt sikeres hazatérésének emlékére 1818-ban. A szobor a Sigray Emlékparkban került elhelyezésre. Helyi védettség alatt áll. Báró Sigray József az Európában zajló napóleoni háborúban...

Kresznerics Ferenc szellemi hagyatéka

Kresznerics Ferenc szellemi hagyatéka

Kresznerics Ferenc 1766. február 24-én született Iváncon. 1790. augusztus 24-én szentelté pappá. 1794-ben megszerezte filozófiai doktorátusát és 1803-ban elkészítette a szombathelyi múzeum római régiségeinek teljes leltárát. Évtizedeken át gyűjtött anyagokat a gyökérrendű szótárához. Fő műve: „A...

Ivánczy család hagyatéka

Ivánczy család hagyatéka

Az Ivánczy család a 13. század idején a nemesi kúriájával, ismert ajakos családként élt falunkban. Ajakos Miklós népes család alapítója lett, az első udvarháza helyéről irányította a gazdaságot. A család később felvette a faluról...

Ivánci Templomkert

Ivánci Templomkert

A Templomkertben került felállításra az I. és a II. világháborúban hősi halált halt katonák emlékműve. Kopjafa őrzi azok neveit, akiket a Hortobágyra igazságtalanul elhurcoltak. Az 1950-es években elhurcolt, Iváncról Hortobágyra telepítettek emlékére állították.  ...

Ivánci színjátszó játszó csoport

Ivánci színjátszó játszó csoport

A hosszú téli estéken a falu fiatalsága betöltötte a közösségi házat. Színjátszó csoportok gyakorolták szerepeiket, hogy a falu lakóinak életét színesítsék. A bemutatókon szinte mindenki részt vett, hogy tapsukkal megköszönjék az előadást. Akkoriban más...

Ivánci olvasókör

Ivánci olvasókör

Az Olvasókört Szőllősy Antal akkori néptanító hozta létre 1898-ban. Szőllősy Antal 44 évig a falu kántor tanítója volt. Írásos emlékeink arra tesznek utalást, hogy a XIX. század végén „Olvasókör” alakult a faluban, amelynek alapító...

Ivánci Gergely-járás

Ivánci Gergely-járás

Nagy Szent Gergely pápának (509-604) az iskolák pártfogójának ünnepe. A Gergely járás eredete a középkorra vezethető vissza, amikor a szegény tanulók kéregettek. E szokás a 17. század közepétől az adománygyűjtés mellett az új tanulók...

Ivánc szólás-mondásai

Ivánc szólás-mondásai

Ez a gyűjtemény bepillantást enged az akkori ivánci falusi életbe, abba hogy milyen jókedv hatotta át a téli estéket a tűz melegénél. Amikor nyugodt beszélgetéssel kezdődtek és mindent átbeszéltek az akkori nyelvezetükön. Ma már...

Ivánc Római Katolikus Templom faszobrai

Ivánc Római Katolikus Templom faszobrai

Az Árpád kor idejében épülő templom értékei voltak, amelyek megmentésre kerültek. Dóka Ferenc plébános kezdeményezésére ezek a faszobrok restaurálásra kerültek. A régi templom ránk hagyott értékei. Régi templom kép: 593, 595 A Templom ősi...