Kategória: Kulturális örökség

Ivánc Községi Temető emlékei

Ivánc Községi Temető emlékei

Nagy-kereszt, amelyet Tóth Barbalics István emeltette 1943-ban „a II. világháborúból való szerencsés hazatérés emlékére”, „Isten dicsőségére” feliratokkal. Kép: 630 Szőllősy Antal kántortanító síremléke (1836-1908). Ivánc néptanítója 44 éven keresztül. Köbli Mór (1853-1904) Ivánc első...

Ivánc legrégebbi népi vallásos emlékei

Ivánc legrégebbi népi vallásos emlékei

Felismerte az akkori kor a népi és egyházi értékek fontosságát és elkezdték gyűjtő munkájukat. Így maradt meg számunkra az ősi vallásos énekek. Később megjelent a tankönyvtárban: „ A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények”. A...

Ivánc híres szülöttei

Ivánc híres szülöttei

Kresznerics Ferenc 1766. február 24-én született Iváncon. 1790. augusztus 24-én szentelté pappá. 1794-ben megszerezte filozófiai doktorátusát és 1803-ban elkészítette a szombathelyi múzeum római régiségeinek teljes leltárát. Évtizedeken át gyűjtött anyagokat a gyökérrendű szótárához. Az első, magyar...

Helytörténeti Múzeum

Helytörténeti Múzeum

Elindult egy kezdeményezés, miszerint a régi paraszti élet emlékeinek egy méltó helyet tudtunk kialakítani, hogy a még meglévő régi értékes használati tárgyakat, mint múltunk emlékeit megismertethessük. A Millennium évében egy közbirtokos házban jött létre...

Gróf Sigray József végakarata

Gróf Sigray József végakarata

A Templom jobb oldalán a keresztelő kápolna: Szent Sír Kápolna a Pieta szoborral Keresztelő kút, amely haraszti mészkőből faragtak és ahol elhelyezésre került gróf Sigray Józsefnek és leányának Felicitásnak az urnája, mindkettejük kívánsága szerint....