Gróf Sigray József végakarata

A Templom jobb oldalán a keresztelő kápolna:

Szent Sír Kápolna a Pieta szoborral

Keresztelő kút, amely haraszti mészkőből faragtak és ahol elhelyezésre került gróf Sigray Józsefnek és leányának Felicitásnak az urnája, mindkettejük kívánsága szerint.

A falon elhelyezett festmény gróf Sigray Fülöpöt ábrázolja.

Gróf Sigray József volt Kaposvár főispánja. Gróf Sigray József 1830. október 26-án, életének 63. évében örökre lehunyta szemét. Kívánsága az volt, hogy halála után szívét Iváncon, testét pedig a budai ciszte teremben helyezzék végső nyugalomra. Végakaratában a következőkről rendelkezett: „szívemet Iváncon őrizzék”. A közösség pedig teljesítette akaratát: urnája a templom keresztelőkápolnájában található Felicitás nevű leányának szívével együtt. Felicitás 1837. június 14-én férjhez ment gróf Eszterházy I: Ferenchez. 1838-ban Csillagkeresztes hölgy lett, Bécsben halt meg 1857-ben. Apa és leánya szívét egymás mellett helyezték el. A földi maradványok valószínűleg 1951-ben, a kastély kápolnájából kerültek a templomba. Sigray szíve mindvégig a családjáért, az otthonáért, a nemzetéért, az emberi megértésért és szeretetért dobogott. Az urna feliratán ez áll: „Eszterházy Felicitás grófnő, született Sigray grófnő szíve, mely kérésére apja szívéhez vitetett, kivel immár Istenben örökre egyek”.

 

Kép: 591

 

További bejegyzések