Ivánc híres szülöttei

Kresznerics Ferenc 1766. február 24-én született Iváncon. 1790. augusztus 24-én szentelté pappá. 1794-ben megszerezte filozófiai doktorátusát és 1803-ban elkészítette a szombathelyi múzeum római régiségeinek teljes leltárát. Évtizedeken át gyűjtött anyagokat a gyökérrendű szótárához.

Az első, magyar nyelvű szótár alkotója. Fő műve: „A magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal” című szótárában közel 80 000 szó szerepel. Munkájában kiemelt jelentőséggel ír a magyar nyelv alaktani rendszeréről. Leírja a tájnyelvi és nyelvtörténeti alakváltozásokat. Művének első kötete 1831-ben, a második 1832-ben. Szótára akadémiai jutalomban részesült és a Magyar Tudományos Akadémia 1831-ben tiszteleti tagnak választotta meg.

1832-ben halt meg, sírja Celldömölk-Alsóság temetőjében található.

Kresznerics Ferenc, hagyatékának felhasználásával tanulmányi ösztöndíjat alapított. Emlékét, szülőhelyén Iváncon 1992-től emléktábla őrzi. A celldömölki városi könyvtár 1993-ban, működésének 40. évfordulója alkalmából felvette a tudós pap nevét, napjainkban a város évente odaítélt kulturális díja az esperes-plébános és nyelvész nevét viseli.

Az első díjat Celldömölk-Alsóság kanonok, esperes plébánosa, dr. Koltay Jenő kapta meg.

Kép: 616

gróf Sigray Antal szellemi és tárgyi hagyatéka

gróf Sigray Antal (1879 Ivánc – 1947 New York) aktív szerepet vállalt az országos politikai életben, Nyugat-Magyarország Kormánybiztosa. 1920-1939 között 5 cikluson át a Körmend kerület parlamenti képviselője. 1921-ben IV. Károly király két visszatérési kísérletében is részt vett, amiért börtönbe zárták. Kiszabadulása után legitimista poiltikusként folytatta pályafutását és a hazai legitimizmus egyik legkövetkezetesebb és legkitartóbb híve lett. 1942-ben beválasztották a felsőházba. Aktív volt németellenes politizálásával, valamint harcolt a zsidóellenes törvény megszavazása ellen.Lengyel és francia menekülteket bújtatott az ivánci kastélyában. 1944. március 19-én anémet Gestapó katonái letartóztatták és a mauthauseni koncentrációs táborba vitték. Kiszabadulása után, feleségével az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. 1947. december 26-án New Yorkban hunyt el és ott is temették el.

Ivánc Község, tiszteletére emlékparkot alakított ki 1996-ban. A Sigray parkban a gróf szobrát,, valamint Cézár nevű hűséges kutyájának bronz szobrát láthathjuk, amelyet Vastagh György szobrász alkotott.

Tárgyi hagyatékok:

Kastélyépület 1714. Műemlék.

Római Katolikus Templom 1914. Műemlék.

Plébánia épület 1910.

Főerdész-ház 1920.

Kántor-tanító lakás 1911.

Bublaház 1920.

Községháza-Polgármesteri Hivatal

 

Kép: 545, 585

 

 

 

 

 

 

Isteni sugallatra

Kanizsa József

(Gróf Sigray Antal emlékére)

 

Az Isten sugallata,

mint földi jótevőt

jó tettre sarkalta.

Szentléleki szellem

a templom felépítésére

szólította.

 

Isten házában Szentlelkek

imája, fohásza jobb sorsért

az Úrhoz szállt.

E falak közt az imát

Isten meghallgatta s tiszta

érzelemre talált.

 

Ó, Isten add áldásod

gróf Sigray Antalra. Add

áldásod e festményre.

E földnek, falunak

volt védője. Ember s hazaszeretet

volt erénye.

 

S te gróf Sigray Antal

e festményről tartsd

szemmel Ivánc Népét.

Szeresd őket, mint rég.

Szeresd őket, akkor is,

ha, nem is kérték.

Ámen!

(Ivánc, 2005. június 4.)

További bejegyzések