Ivánc imája

Ivánc lejegyzett és máig fennmaradt népi imája Köbli Gyuláné, Mari néni nevéhez kötődik, aki boldogan mondta, hogy ő a nagymamájával minden reggel együtt mondták el a következő népi imát, amely ima az 1800-as évek tájékán keletkezett:

„Fehér rózsa Mária, gyönggyel gyökerezet,

aranyat virágzott, a mi házunk négy

sarkát angyalok őrizzétek, keresztek

forogjatok, had nyugodjék.

Boldog asszony ágyába, mint Gábriell

kebelébe. Kivirágzott szülte virág

Szent Anna szülte Máriát, Mária

szülte az egész világ megváltóját.

Kitekintek napkeletre, ott látok

egy anyaszentegyházat ki beszól-

gál Szent Péter, Szent Pál miséje

térdig vérbe, könyökig könnybe.

Amott megy három próféta

kérdem tőle, hova mennek?

Krisztus úrunkat látogatni.

Jelen van fekete szent földön

van. Most szegezik három

tompa szeggel, dárdával

dárdázzák, koronával koronázzák,

három csöpp vér lecsöppenik.

 

Az angyalok fölszedik,

liliomba teszik, Krisztus úrunk

elé teszik. Aki ezt az imát

reggel-este elmondja, annak

hét halálos bűne bocsátatik

meg. Ámen.