Ivánc szólás-mondásai

Ez a gyűjtemény bepillantást enged az akkori ivánci falusi életbe, abba hogy milyen jókedv hatotta át a téli estéket a tűz melegénél. Amikor nyugodt beszélgetéssel kezdődtek és mindent átbeszéltek az akkori nyelvezetükön. Ma már ez a beszédforma ismeretlen a ma élők számára.

Szinte egyedülállónak tekinthetjük, hogy egy ilyen kis faluban, mint Iváncon felfigyeltek arra, hogy milyen szólás-mondásokat tár elénk a múltunk. Iváncon az 1950-es években gyűjtőmunka folyt. Akkor még senki sem gondolta, hogy hosszú évtizedek után, milyen értékek maradnak számunkra, mert a válaszolók ma már nem élnek.

Pilog, mind az urasági ökör (Pislog, mint az urasági ökör)

Akkora szájo van, mind a pajtakapu (Akkora szája van, mint a pajtakapu)

Ollan meleg von csak u csücsörög (olyan meleg van csak úgy csicsereg)

Morog, mind a rossz fölhű (Morog mint a rossz felhő)

Üllön le, mer eüszi az ámunkat (Üljön le, mert elviszi az álmunkat)

Hányi jár belé a lélek (Hálni jár bele a lélek)

Rossz urában születük (Rossz órában született).

Jó orábo lögyön monva (Jó órában legyen mondva)

Ollan, mind a viz hozta fa (Olyan, mint a víz hozta fa)

Ollan üdü van, mint a turus rétes (Olyan idő van, mint a túrós rétes). Magyarázata: falun különösen nagy ünnepnek kellett lennie, ha túrós rétest sütöttek. Egyike legfinomabb ételeinknek, a szólás jelentése nagyon jó idő van, annyira jó mint az ételek közül a túrós rétes.

Az előzőekben a gyűjteményből felsorolt néhány szólás-mondás az egész faluban ismert volt. Színt vittek a mindennapokba és szájhagyomány útján terjedtek és maradtak fent. A mondások az egész életük minden területére vonatkoztak, a paraszti életre, a földművelő életre és az állattartás területére is. Sok esetben találkozhatunk a babona, a néphiedelem világában gyökerező mondásokkal is.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a régi falu mindennapi életét tárja elénk az akkori faluközösséget, az emberi szokásokat, így mi is ízelítőt kapunk a paraszti világ régmúlt emlékeiből.

A gyűjtőmunkát Fülöp Mária magyar irodalom szakos tanárnő végezte el – aki Iváncon élt szüleivel – akit tanulmányai végzése közben a magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi Intézete különdíjban részesítette az elvégzett munkáért.

01

További bejegyzések