Ivánczy család hagyatéka

Az Ivánczy család a 13. század idején a nemesi kúriájával, ismert ajakos családként élt falunkban. Ajakos Miklós népes család alapítója lett, az első udvarháza helyéről irányította a gazdaságot. A család később felvette a faluról az Ivánczy család nevet. A falu történetében fontos szerepet töltött be az Ivánczy család, amely birtokolta a falut a külső területeivel együtt. Kiváló férfiak nevei szerepelnek a családnevek között.

Ivánczy János: egyházi szolgálatban állt, győri nagy prépostként, címzetes tinin püspökként halt meg 1636-ban. Díszes vörösmárvány sírlapja ma is látható a győri székesegyház biblia termében.

A márványlap közepén szépen kifaragva az Ivánczy család címere ékeskedik.

Ivánczy Lukács: Kiváló katona hírében állt, Zrínyi György követeként vett részt Grazban a tartományi gyűléseken.

Iváncy Miháy: A grazi egyetemen tanult, fennmaradt néhány latin verses kötete. Zsigmond Király Ivánczy Mihály részére külön címert adományozott: „Patria et plebs ante omnia” felirattal, 1431-ben.

Ivánczy Péter: Kiemelkedő személyiségként tartották számon. Vas vármegye alispánja volt (1549-1561). Katonaként is megállta a helyét, részt vett Szigetvár védelmében.

A Vas Megyei Levéltár kutatásai alapján sikerült egy 1630-ból származó iratanyagot fellelni, a vasvári káptalan iratanyaga alapján, amelyen elmosódva megtalálható az Ivánczyak történelmi címere. Ivánc Község címerét és egyúttal falunk címerrel díszített történelmi zászlaja az Ivánczyak címere alapján került megtervezésre és 1993-ban pedig felavatásra.

További bejegyzések