Kresznerics Ferenc szellemi hagyatéka

Kresznerics Ferenc 1766. február 24-én született Iváncon. 1790. augusztus 24-én szentelté pappá. 1794-ben megszerezte filozófiai doktorátusát és 1803-ban elkészítette a szombathelyi múzeum római régiségeinek teljes leltárát. Évtizedeken át gyűjtött anyagokat a gyökérrendű szótárához. Fő műve: „A magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal” című szótárában közel 80 000 szó szerepel. Munkájában kiemelt jelentőséggel ír a magyar nyelv alaktani rendszeréről. Leírja a tájnyelvi és nyelvtörténeti alakváltozásokat. Művének első kötete 1831-ben, a második 1832-ben. Szótára akadémiai jutalomban részesült és a Magyar Tudományos Akadémia 1831-ben tiszteleti tagnak választotta meg.

Kresznerics Ferenc, hagyatékának felhasználásával tanulmányi ösztöndíjat alapított. Emlékét, szülőhelyén Iváncon 1992-től emléktábla őrzi. A celldömölki városi könyvtár 1993-ban, működésének 40. évfordulója alkalmából felvette a tudós pap nevét, napjainkban a város évente odaítélt kulturális díja az esperes-plébános és nyelvész nevét viseli.

Kresznerics Ferenc esperes-plébános, tanár, akadémikus és szótáríró volt. Kovács Lajos méltató szavai elegendő indoklása annak miért érdemes Kreszenerics Ferenc szellemi hagyatékának nemzeti értékek közé sorolása:

Amíg élt szerénysége miatt nem vettek róla tudomást, amikor meghalt, még jobban elfelejtették. S ma beszélnek Verseghyről és Kazinczyiról, Fogarasiról és Ballagiről, pedig ők csak ott arattak, ahol Kresznerics a töretlen ugart kemény munkával felszántotta”.

Művei:

Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. I-II., Buda 1831-32.

Tentamen publicum ex architectura civili et hydrotechnica, Szombathely, 1802

A császárok. Pozsony-Pest,1806.

Tentamen publicum e geometria pura et practica. Buda, 1807.

Tentamen publicum ex algebra. Buda, 1808.

Kéziratai:

Magyar Nyelvkönyv (Pozsony, 1790)

Elemente Architecturae civilis…

Emlékezet segítsége. Válogatott közmondások… 1791-től.

Magyar közmondások. 1808.

Gyökérrendű magyar Szó-tár. 1808-24.

Exampla Mathematica praeprimis Algebraica in usum Suorum Discipulorum…1811.

Dalgyűjteménye magyar-német-latin egyházi és világi dalokkal. 1816.

Numi veteres, quos Museum Fr. Kresznerics complectitur. 1-2. köt. 1819.

Analecta Philologica. 1-9. köt.

Magyar helységek nevei

Kép: 616

További bejegyzések