Ivánci Értéktár

Ivánc legrégebbi népi vallásos emlékei

Ivánc legrégebbi népi vallásos emlékei

Felismerte az akkori kor a népi és egyházi értékek fontosságát és elkezdték gyűjtő munkájukat. Így maradt meg számunkra az ősi vallásos énekek. Később megjelent a tankönyvtárban: „ A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények”. A...

Ivánc híres szülöttei

Ivánc híres szülöttei

Kresznerics Ferenc 1766. február 24-én született Iváncon. 1790. augusztus 24-én szentelté pappá. 1794-ben megszerezte filozófiai doktorátusát és 1803-ban elkészítette a szombathelyi múzeum római régiségeinek teljes leltárát. Évtizedeken át gyűjtött anyagokat a gyökérrendű szótárához. Az első, magyar...

Helytörténeti Múzeum

Helytörténeti Múzeum

Elindult egy kezdeményezés, miszerint a régi paraszti élet emlékeinek egy méltó helyet tudtunk kialakítani, hogy a még meglévő régi értékes használati tárgyakat, mint múltunk emlékeit megismertethessük. A Millennium évében egy közbirtokos házban jött létre...

Gróf Sigray József végakarata

Gróf Sigray József végakarata

A Templom jobb oldalán a keresztelő kápolna: Szent Sír Kápolna a Pieta szoborral Keresztelő kút, amely haraszti mészkőből faragtak és ahol elhelyezésre került gróf Sigray Józsefnek és leányának Felicitásnak az urnája, mindkettejük kívánsága szerint....

Ivánci rétek és legelők

A falu lakói akkora földterületből éltek, amekkorát saját maguk meg tudtak művelni. A lankák és dombok kezdetektől fogva alapvetően meghatározták, hogy elődeink miből és hogyan fognak megélni. A természettel való együttélésben sok változás ment...

Kastélypark a tulipánfával

Falunk turisztikai kínálatához tartozik gróf Sigray kastélyparkja, amelyben minden tavasszal virágzik Magyarország legnagyobb tulipánfája. A fa magassága 27 méter, a korona átmérője 30,2 m, törzskerülete 579 cm. A kastélykertben állt még Darlington püspök emlékfája,...

Falusi vendéglátás – Búcsú Nap

Falusi vendéglátás – Búcsú Nap

A falu lakói mindig is befogadóak voltak, amikor vendégek érkeztek, akik szíves fogadtatásra leltek itt a faluban. A falusi vendéglátás általában a falu „Búcsú napjához” köthető. A templom védőszentje Szent Miklós és az elődök...

Egyházi ünnepek és vendéglátás

Egyházi ünnepek és vendéglátás

Egyéb vendéglátás köthető még az egyházi ünnepek szokásaihoz: Húsvéti időszak – a keresztszülők ajándékozásai Bálok a fiataloknál – húshagyó jó kedd, farsangi bálok és egyéb bálok Egyházi keresztjáró napok- 3 napon át Családok-komák szép-napjai...