Szent Miklós Római Katolikus Templom

A Templom mai formáját az 1914-es újraépítés során nyerte el. A templom tervezője Hendrich Antal a magyar szecessziós értékeket székely elemekkel kapcsolta össze. A tervező, a Templom terveit a Koós Károly által tervezett zebegényi templom alapján készítette. A Zebegényinél azonban nagyobb és leginkább főhomlokzatát tekintve – tükörképe annak. Az épületből kiugró előtér, azt a boltíves tornácot tárja elénk, amely a paraszti élet egyik legvonzóbb motívuma. A három oldalról bejárást biztosító előtér főhomlokzatán található a Sigray család, a templomépítő kegyúri család címere. Felirata: „Buzgósággal és hűséggel” A falak és lábazatok kalotaszegi mintákkal válnak hangulatossá, a templom színharmóniája a 44 színes ablaktól válik harmonikussá. A színes ablakokból 15 szenteket ábrázol, a többi 29 pedig liturgikus szimbólumokat. A háromhajós templom alatt azonos alapterületű alsó templom van. A főoltár mögött lévő színes ablak a templom védőszentjét, Szent Miklóst ábrázolja, a szentély jobb oldalán Páduai Szent Antal, bal oldalán Árpád-házi Szent Margit ábrázolása látható. A szentély déli mellékhajójában a Jézus Szíve-oltár található, a déli hajó színes ablakain előtűnik Szent József a mellette lévő Jézussal, Assisi Szent Ferenc, Alacoque Szent Margit, Szent János apostol, Szent Rozália. A templom északi mellékhajójában van a Mária-oltár, az oltár melletti első színes ablakkép Szent László királyunkat ábrázolja, őt követi Árpád-házi Szent Erzsébet képe. Az északi hajó két ablaka is összetartozik: Máriát mint a Rózsafüzér Királynéját látjuk az egyiken, a másikon Szent Domonkost. A színes ablakképeket Barat Szent Zsófia és Szent Ágoston zárják. Az oltár felett látható Fájdalmas Szűzanya-kép a régi templomból való. A kis kerek torony alatt van a szentsír-kápolna, Pieta szobrával. Itt található a keresztelőkút, figyelemre méltóak Prokopp Péter Rómában működött festőművész keresztúti stációképei. A templom orgonája a Rieger Orgonagyárban készült. A templomban két harang lakik: a nagyharang 360 kg, amelyet Ivánc Község készítettet 1929-ben Seltenhoffer Frigyes harangöntő gyárában. Felirata: „Zengő szavad zúgjon hegyen-völgyön át, Hit és munka naggyá teszi a hazát”. A kis harang 120 kg, amelyet gróf Sigray Antal készítettet 1913-ban Szent Miklós és Szent Fülöp tiszteletére. A templomot 1914. június 13-án szentelte fel gróf Mikes János szombathelyi megyéspüspök. Újkori történtét illetően a Templom tető héjazatának tetőcseréje megtörtént, de a külső felületek cseréje és felújítása pénzhiány miatt nem tudott megvalósulni.

 

Templomunk 2014-ben a 100 éves centenáriumi megemlékezését ünnepelte.

 

Kép: 550, 596, 623

További bejegyzések